கை வசம் இருந்த கதைகள் எல்லாம் தீர்ந்துவிட்டன. ஞாபகத்திலிருந்து எழுதலாம், ஆனால் முழு விவரங்கள் எழுத முடியாது. புஸ்தகங்கள் வாங்க இஷ்டம் இல்லை. இந்தியாவில் என் வீட்டில் இரைந்து கிடக்கின்றன. வேறு யாராவது எழுத வருகிறீர்களா? இல்லை என்றால் புஸ்தகங்கள் இரவல் தருகிறீர்களா? இங்கே (சான் ஃப்ரான்ஸிஸ்கொ அருகே நூவர்க்) ஏதாவது நூலகத்தில் கிடைக்குமா? விவரம் தெரிந்தவர்கள் மறுமொழி அனுப்புங்கள் அல்லது என் ஈமெயிலுக்கு (rv_subbu at yahoo dot com) எழுதுங்கள்.

Advertisements